WCZYTYWANIE

Wdrożenie innowacji procesowej, usługowej i organizacyjnej w specjalistycznym gabinecie weterynaryjnym wspomagających obszary diagnostyki i rehabilitacji układu ruchu zwierząt

CEL PROJEKTU: Wzrost poziomu innowacyjności firmy w wyniku wdrożenia innowacji procesowej, innowacji usługowej przez zaoferowanie na rynku 3 innowacyjnych usług oraz innowacji organizacyjnej przez zakup oprogramowania ICT do czerwca 2018  Efekt projektu: wzrost konkurencyjności firmy wyniku wdrożenia innowacji.

 

Wartość projektu: 367 831,50 zł

Dofinansowanie: 134 527,50 zł

 

BENEFICJENT: AQUAWET Anna Barecka-Malik